Opracowanie innowacyjnego silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1


Zapytanie Ofertowe
Wzór Oferty
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Doświadczenie wykonawcy
Wzór Umowy
Pytania
Wybrana Oferta
Protokół Wyboru Oferty

INNOLOT - innowacyjne lotnictwo


Zapytanie Ofertowe dotyczące sprzętu komputerowego
Wybrane komputery Dell
Odlewy - Zapytanie i Załącznik 1,2
Odlewy - Załącznik 3
Odlewy - Załącznik 4
Zapytanie Ofertowe 2 dotyczącze oprogramowania
Wybrana oferta GM System Sp. Z.O.O.
Wybrana oferta PPU Unimat Sp. Z.O.O.
Zapytanie ofertowe o dostawę materiałów do budowy modeli, podzespołów

Informujemy, iż w wyniku postępowania na zasadzie rozeznania rynku na dostawę materiałów do budowy modeli, podzespołów elementów nadwozia, wyposażenia, części silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1, do projektu POIR.01.02.00-00-0015/15, jako dostawcę wybrano firmę INTECH JMS Jakub Szewczyk.

ŚWIĄTEK Lech Świątek pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnego silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”

Numer umowy: POIR/01.02.00-00-0015/15
Cel projektu: Opracowanie warunków procesu spalania w silniku tłokowym zasilanym paliwem JET A1 o mniejszej zawartości CO2 w spalinach

Wartość projektu: 7 499 285,20 PLN netto

Dofinansowanie projektu z UE: 5 659 669,52 PLN

Instytucje zaangażowane: