Projekty Unijne

Projekt pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wałków rozrządu jako wynik prac B+R" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):


Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1711/19

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R, planowanej do objęcia ochrona patentową P. 429002 „Sposób wytwarzania wałków rozrządu” oraz uruchomienie produkcji na jej podstawie nowej grupy produktowej wałków rozrządu.

Bezpośrednim efektem będzie rozpocznie produkcji innowacyjnych wałków rozrządu.

Wartość projektu: 1 831 923,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 007 557,65 PLN

Instytucje zaangażowane:
• Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
• Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

 

Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnego silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”

Numer umowy: POIR/01.02.00-00-0015/15
Cel projektu: Opracowanie warunków procesu spalania w silniku tłokowym zasilanym paliwem JET A1 o mniejszej zawartości CO2 w spalinach

Wartość projektu: 7 499 285,20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 659 669,52 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (www.ncbir.pl)


Projekt pt.: "Opracowanie nowatorskiej linii technologicznej wałków rozrządu w ilości małoseryjnej w ramach realizacji prac B+R" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl).

Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1129/18

Rozpoczęcie projektu: 01.06.2019 r.
Zakończenie projektu: 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 2 527 963,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 910 555,25 PLN

ŚWIĄTEK Lech Świątek pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie procesu produkcji hamowni podwoziowych z hamulcem cieczowym jako wynik prac B+R współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):
 
Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne


Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2669/20

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R, planowanej do objęcia ochrona patentową „Sposób wytwarzania hamowni podwoziowych z hamulcem cieczowym” oraz uruchomienie produkcji na jej podstawie znacząco udoskonalonego produktu w postaci hamowni podwoziowej z zastosowaniem hamulca cieczowego.

Bezpośrednim efektem będzie rozpocznie produkcji hamowni podwoziowych z hamulcem cieczowym.

Wartość projektu: 1 918 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 900,00 PLN

Instytucje zaangażowane:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)